خانه / دسته‌بندی نشده / حفاظت شده: مرگ یک بار ؛ زندگی هم یک بار ؟
زندگی
زندگی

حفاظت شده: مرگ یک بار ؛ زندگی هم یک بار ؟

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

بررسی کنید

دست‌هایت را از روی سیم برندار!

دست‌هایت را از روی سیم برندار!

برای :سعید دست‌هایت را از روی سیم برندار! تا صبح برایم از امید و ناامیدی …