خانه / روز نوشته / حفاظت شده: استعداد من در چیست؟

حفاظت شده: استعداد من در چیست؟

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

بررسی کنید

روشنفکر نقطه‌ای

روشنفکر نقطه‌ای

روشنفکر نقطه‌ای یعنی کسی که در مورد کارهایی که خودش انجام می‌دهد به شدت روشنفکر …